Sponsoring

OOC Camino een stichting die de financiële middelen om het ontmoetingscentrum te kunnen exploiteren moet verwerven uit giften, donaties, legaten en sponsoracties.
Wij werken daarom met vrijwilligers en hebben geen winstoogmerk.
Dankzij de steun van bedrijven, serviceclubs en particuliere donateurs is het mogelijk dat continu kan worden gewerkt aan de realisatie van onze doelstelling; het ondersteunen van mensen en hun naasten die met kanker te maken hebben of hebben gehad.

U kunt als bedrijf, particulier of stichting op verschillende manieren uw bijdrage leveren, bijvoorbeeld door het geven van een donatie, schenking of door een dienst of artikel in natura aan te bieden. 


Onze diverse sponsormogelijkheden vindt u hier: