Achter de schermen

Ergens in het voorjaar van 2020 ontstond het idee om een ontmoetingscentrum te beginnen voor mensen die kanker hebben of hebben gehad en voor nabestaanden. We gebruikten toen nog de werktitel ‘inloophuis’. Nu, bijna een jaar later, gaan we van start. Het afgelopen jaar hebben we veel gedaan om ons goed voor te bereiden. Zo hebben we een bezoek gebracht aan het inloophuis in Zwolle: Intermezzo. Ook hebben we veel overleg gehad met het inloophuis in Almelo: Alma. Op die manier hebben we ons een goed beeld kunnen vormen van wat op ons af zou komen. Het versterkte ons gevoel dat het oprichten van een inloophuis voor de regio Haaksbergen-Enschede een goede zaak is. En in gesprekken bleek ook dat er inderdaad behoefte is aan een inloophuis, of zoals we het nu noemen: een ontmoetingscentrum.

Ondanks de hindernissen die opgelegd werden door de Covid-19 maatregelen, gingen we voortvarend aan de gang. Een beleidsplan werd opgesteld, een bestuur geformeerd en er werd gekeken waar we het ontmoetingscentrum konden gaan opstarten. Al snel bleek dat we in Haaksbergen terecht konden bij Goed te Pas en in Boekelo bij het Paramedisch Centrum De Bleekerij (PMC), waarvoor onze hartelijk dank. De statuten zijn opgesteld door notaris Lenderink uit Haaksbergen. En nu we ook de bankrekening rond hebben, houdt niets meer ons tegen om, zo verwachten we, op 1 maart a.s. te starten.

En natuurlijk kunnen we niet van start zonder vrijwilligers. Inclusief het bestuur hebben we momenteel 17 vrijwilligers die zich voor onze stichting willen gaan inzetten. Met de vrijwilligers zijn we bezig te inventariseren of er behoefte is aan extra opleiding, en zo ja welke. Het is fantastisch dat we al kunnen gaan samenwerken met zo’n groep vrijwilligers.
Daarnaast worden we ook ondersteund door het bedrijfsleven. Zo heeft PLUS Leusink Haaksbergen een statiegeld-actie opgezet ten behoeve van onze stichting. En ook de Zuivelhoeve Haaksbergen heeft een actie opgezet: ‘de helpende kaas‘. Daar zijn we uiteraard erg blij mee.

Dit was een korte inkijk achter de schermen. We blijven bezig om alles organisatorisch goed in gang te zetten. Mocht u ons ook willen helpen, in welke vorm dan ook, dan horen we het graag.
U kunt mij mailen op bert@ooc-camino.nl

Secretaris/Penningmeester bestuur Stichting OOC-Camino